www.frohberg.de
Artikel-Detail

eBook

24,18 €
Wählen Sie bitte eine Prämie aus.
Sofort zum Download (Download: PDF)

Bereits im Bestand

Anestezja. Znieczulenie regionalne i postepowanie przeciwbólowe

Beschreibung

Ból jest podstawowym objawem w medycynie, a zrozumienie zarówno calego szeregu procesów zwiazanych z jego powstawaniem, mechanizmów dzialania poszczególnych leków, jak i metod stosowanych w postepowaniu przeciwbólowym jest kluczowe dla prawidlowego i skutecznego leczenia bólu. Takze w zakresie diagnostyki zespolów bólowych wprowadzane sa do praktyki klinicznej coraz doskonalsze tech niki obrazowania, a w terapii zaleca sie stosowanie postepowania wielokierunkowego z uwzglednieniem skojarzonej farmakoterapii, technik inwazyjnych, neuromodulacji, rehabilitacji i psychoterapii. Do wszystkich tych zagadnien odnosza sie Autorzy podrecznika Znieczulenie regionalne i postepowanie przeciwbólowe, a podstawowa jego zaleta jest przedstawienie wspólczesnych pogladów z zakresu medycyny bólu, ze szczególnym uwzglednieniem mozliwosci i perspektyw terapeutycznych. Poszczególne rozdzialy tego podrecznika maja charakter szczególowych opracowan zagadnien, zwiazanych zarówno z patomechanizmem, kliniczna ocena chorego z bólem, obrazem klinicznym, diagnostyka róznicowa, jak i leczeniem zespolów bólowych, tych najbardziej istotnych w praktyce lekarskiej.