www.frohberg.de
Artikel-Detail

eBook

10,99 €
Wählen Sie bitte eine Prämie aus.
Sofort zum Download (Download: EPUB)

Bereits im Bestand

Animals

Beschreibung

Module 1,2,3 is my pedagogic tool in autism that I started up 1995 with another name. The Basics in autism or Grundteknik för barn och ungdomar med autism. The first module is senses and I wrote already books as Sensory stimulation and Water. Here is another one in seeing, maybe playing with some of these animals. You can also train social skills at restaurants eating it and as sensor stimulation. Food is a new book coming soon.

Jag är mamma till Benjamin som har disintegrativ störning som är en sällsynt form av autism. Vi är visionärer i att sprida kunskaper om praktisk pedagogik som fungerar. Mer information finns på www.piaalife.se. Vi har haft flera konstutställningar. Jag har dansat i flera år och uppträtt samt varit handikappolitiker i flera år. Under 90-talet så visionerade jag om fritidsaktiviteters betydelse för ett bra vuxenliv och coachade flera verksamheter med neuropsykiatriska diagnoser i Stockholms län. Jag har också gjort ett dataprogram för barn med autism som jag testat under min forskning på Lärarhögskolan i specialpedagogik.